Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het herwinnen van vaardigheden die als gevolg van een handicap / beperking beperkt, veranderd of verdwenen zijn.

Ergotherapie Maatwerk is er voor volwassenen en ouderen met een ziekte of beperking. Ons doel is dat u beter kunt functioneren in uw leef/werkomgeving. U kunt hierbij denken aan zelfverzorging, huishouden, ontspanning, mobiliteit, …..

Ergotherapie is het meest effectief op de plaats waar de problemen zich voordoen. Om die reden komen we bij voorkeur bij u aan huis. In bepaalde gevallen kunt u beter naar onze praktijk komen, bijvoorbeeld voor bepaalde testen, observaties of voor handrevalidatie.

Er bestaan verschillende manieren om uw functioneren te verbeteren:
  • Een handeling opnieuw leren uitvoeren
  • Een activiteit op een andere manier uitvoeren
  • Een hulpmiddel, voorziening of aanpassing gebruiken
Wij leveren maatwerk

Onze behandeling wordt afgestemd op wat voor u belangrijk is. Naast de algemene ergotherapeutische behandelingen hebben wij ons op een aantal domeinen gespecialiseerd. 

Parkinson is een complexe aandoening met vaak heel uiteenlopende problemen. Door deel uit te maken van ParkinsonNet behoren we tot een netwerk van geschoolde therapeuten op het gebied van Parkinson.

Als u lijdt aan COPD is ergonomisch werken en een goede energieverdeling belangrijk. Bij ons kunt u leren hoe u dit het beste aanpakt.

Een schijnbaar klein handletsel kan grote problemen geven bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. U kunt bij ons terecht voor onderzoek, behandeling en advisering bij pols- en handproblemen.

Reuma is een verzamelnaam voor vele aandoeningen waarvan reumatoïde artritis en artrose het meest bekend zijn. Als u lijdt aan deze aandoeningen kunnen wij u adviseren over gewrichtsbescherming, handoefeningen en eventueel gebruik van hulpmiddelen.

Als u getroffen wordt door een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) krijgt u te maken met zeer uiteenlopende problemen. Dit kunnen zuiver lichamelijke beperkingen zijn maar ook cognitieve problemen. Ergotherapie Maatwerk kan u helpen met uw complexe problemen. Bij NAH denken we onder andere aan CVA, MS, Parkinson, hersentumor, traumatisch hersenletsel.

Heeft u ten gevolge van een hersenletsel problemen met het geheugen, concentratie, aandacht, organiseren van het huishouden, uitvoeren van dagelijkse handelingen?  Mogelijk bent u dan gebaat met Cognitieve Revalidatie Therapie.

Dementie treft steeds meer mensen. Deze diagnose heeft een enorme impact op zowel het leven van de dementerende als zijn mantelzorgers. Door middel van een specifieke wetenschappelijk onderzochte methode trachten wij het dagelijks handelen van de dementerende en de mantelzorger te verbeteren.

Voor meer informatie en afspraken:

Vestiging Paulusstraat 2
4834 WS  Breda
(vestiging en postadres)

Vestiging Praktijk Graaf Hendrik III laan
Graaf Hendrik III laan 123
4819 CD  Breda

Vestiging Gezondheidscentrum Het Vierendeel
Het Vierendeel 3
4921 LC  Made

T 076 549 67 16
E info@ergotherapiemaatwerk.nl
www.ergotherapiemaatwerk.nl

Maak een afspraak

Wenst u meer informatie over onze praktijk of wenst u een consult met een specialist?
 > maak een afspraak

Vergoedingen

Heeft u vragen over uw vergoedingen voor 2016 en de diensten die we kunnen leveren ?

> bekijk de details